Please click here Get Adobe Flash player to install updated flash player

 

對牛的好處:
 • 增強食慾
 • 強化免疫系統
 • 生產高質牛肉和牛奶 
對馬的好處:
 • 幫助消化
 • 增加礦物質,維他命及微量元素
 
對豬的好處:
 • 增強免疫力
 • 抵抗病菌
 • 縮短康復期
動物用卡納穀物發酵液 (5 公斤) [[缺貸]]
    數量  
1件 HKD $0.00
Add to Cart

 

產品介紹
卡納穀物發酵液pH值低於3.0,從而使酶和健康的細菌順利落到腸臟。提高動物免疫力和食慾,增加血液中的氧氣。
 
使用方法
牛:把發酵液混合在含礦物質或穀類的食糧
 • 牛仔: 20 – 25克
 • 肉牛: 30 – 50克
 • 乳牛: 50 – 80克
 
馬:把發酵液和粗飼料,乾草或穀物混合
 • 小馬: 50克
 • 成年馬: 100 – 250克
 • 賽馬: 120 – 250克
 

豬:一星期飲用營養液4天

 • 小豬: 30 – 50克
 • 母豬: 100克